Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302

Standaard informatieformulier voor pakketreisovereenkomsten

De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302. Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Bookunited Holidays is ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis en beschikt ook over de wettelijke verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer is inbegrepen in de pakketreis, te repatriëren ingeval zij insolvent wordt.

Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302

SGR
Admiraliteitskade 73
3063 ED Rotterdam
Telefoon: +31 (10) 4146377
E-mail: sgr@sgr.nl

Voor meer informatie:
Implementatiewet richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2018-07-01#Boek7_Titeldeel7A